Trong cơn sốt chời đợi season 2 của k-on-titan">Attack on Titan, đã tới lúc chúng tôi đem lại cho bạn cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy các Titan trên màn ảnh lớn rồi! Hai bộ phim recap đầy đủ này sẽ giúp bạn hồi tưởng lại hết những tình tiết đã xảy ra trong TV anime k-on-titan">Attack on Titan đây thôi. Đ