Một cuộc giao dịch diễn ra giữa hai kẻ thù không đội trời chung.
Một cuộc hành trình tìm lại quá khứ bị lãng quên.
Khi mà kẻ săn mồi cũng chính là con mồi.
GIẾT hay BỊ GIẾT….
“Đôi khi không biết gì có khi lại hạnh phúc hơn biết hết tất cả.”

Click để đọc thêm…