Pairing: Percy Jackson x Nico di Angelo

Quan hệ giữa anh và Nico có thể được miêu tả bằng bất kì từ gì, trừ từ đơn giản. Vậy nên Percy đã rút ra 5 quy định cơ bản để khiến cuộc sống của mình và Ghost King trở nên dễ dàng hơn.

Click để đọc thêm…