Pairing: Sebastian Michaelis x Ciel Phantomhive.

“Hỡi tình yêu vĩnh cửu,
đừng ngờ vực mà thề nguyện tên ta.
Giữa những tơ máu thời gian và nanh vuốt sắc nhọn
Ta sẽ tìm kiếm em
trong cơn ác mộng của bóng tối!”

Click để đọc thêm…