Pairing: AkaKuro | AoKise | TakaMido | MuraHimu

Mọi thành viên Seirin không hiểu vì sao Kuroko không bao giờ từ chối lời mời đi chơi của các thành viên Thế hệ Kì tích – đặc biệt là cựu đội trưởng của họ, Akashi Seijuro. Cậu chưa từng đi đâu với bất kì ai, trừ các đồng đội mới và cũ. Không ai đọc được gì đằng sau ánh mắt của cậu, nhưng dường như cậu có một bí mật lớn, một bí mật mà chỉ GoM biết được.

Click để đọc thêm…