Pairing: 6927 (MukuroxTsuna)

Nếu được chọn lại một lần, cậu vẫn chỉ muốn là Tsuna của 10 năm về trước…

Click để đọc thêm…