.Thật như là .

“Mọi động thái nổi loạn đều thể hiện sự hoài hương của tính ngây thơ và thỉnh cầu tới bản chất của tồn tại” – A.Camus

Click để đọc thêm…