Số tháng 11 của tạp chí GFantasy thuộc nhà xuất bản Square Enix vừa đưa ra thông báo vào thứ 7 rằng phần manga mới lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Durarara!!” của Ryohgo Narita sẽ được đăng trên số tháng 12 của tạp chí – dự kiến ra ngày 18 tháng 11. Manga được vẽ bởi Aogiri.

Click để đọc thêm…