ở honmaru không bao giờ ngớt những trò đùa của Tsurumaru, và Ichigo thường xuyên là mục tiêu.