Diễn viên nhào lộn 38 tuổi Kazukata Yoshino đã qua đời vào thứ hai vừa rồi trong một tai nạn. Anh là một trong những dàn staff chính trong kịch sân khấu chuyển thể của manga k-on-titan">Attack on Titan do Hajime Isayama sáng tác. Anh được liệt kê là một trong những vũ công chính của dự án sản xuất mùa hè này.