Thật sự mà nói, tôi biết đến “Diệp Gia” đã lâu rồi, nhưng chỉ mới hôm qua, tôi mới trọn vẹn đọc hết cả quyển truyện. Ban đầu, cứ ngỡ Diệp Gia là nói về một gia đình nào đó họ Diệp *cười* nhưng có vẻ tôi đã lầm, cậu ấy, Lâm Diệp Gia, nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện…

Click để đọc thêm…