Từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 , sân khấu nhạc kịch thứ 3 dựa trên manga Blue Exorcist của tác giả Kazue Kato có tên “Kyoto Guren-hen” đã biểu diễn tại Zepp Blue Theater Roppongi ở Tokyo.