“Nhất đao xuân sắc, trong đao có sắc, trong sắc có đao, như mối tình giữa Tiểu Khuyết và Thiên Bích. Yêu nhau thật nhiều nhưng cũng tổn thương nhau không ít. Một đao bắt đầu đoạn tình thù triền miên thê lệ, để rồi kết cuộc có thể đoàn viên chăng?”

Click để đọc thêm…