Ellen Shanman đồng thời cũng là tác giả và biên kịch của tiểu thuyết Right Before Your Eyes và Everything Nice.