Một hòn đá ma thuật kết nối số phận của hai người… Ấn bản thứ tư của sê ri “This Boy…” sẽ là câu truyện của một cậu con trai bị “hóa đá”.