Anime catalog không ngừng mở rộng của Crunchyroll hôm nay đã thêm Gakuen Heaven – anime 13 ep từ năm 2006 dựa trên một PC game phổ biến phát hành bởi SPRAY.