5-tập phim anime mới nhất đã được ra mắt vào tháng Hai; Funimation đã cấp phép sản xuất cả series phim.