Một đoạn CM mới cho “Black Butler: Book of Murder OVA” vừa được phát sóng. OVA được chuyển thể từ “The Phantomhive Manor Murder Case Arc” (Án mạng trong gia trang Phantomhive) trong manga, kéo dài hai tập và đặc biệt chỉ chiếu từ ngày 25 tháng 10 và ngày 15 tháng 11.

Click để đọc thêm…