Cuối cùng danh sách nhân vật khổng lồ cho TV anime mùa thu này cũng đã hoàn tất!