Anime thắng giải thưởng Yuri!!! On ICE đã trở thành một hiện tượng nổi tiếng của season trước.