Game điện thoại Chain Chronicle 3 vừa thả thính một dự án hợp tác với k-on-titan">Attack on Titan trên một trang web teaser mới mở.