Thật không thể kiềm lòng nổi khi các chàng kiếm sĩ xinh tươi này mặc sức tung hoành ngang dọc trong hai trong số những anime mùa thu của năm nay mà!