Vở kịch dựa trên bộ manga cùng tên của tác giả Kazue Katō, sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 14 tháng Tám ở Tokyo.