Nhóm hài thần tượng lên báo cùng các chàng trai trong B-PROJECT, Tsukiuta, The Idolmaster SideM và còn nhiều nhóm nữa