Số tiếp theo của tạp chí Otomedia sẽ có đính kèm một mẫu giấy đăng ký kết hôn theo phong cách anime “KING OF PRISM by PrettyRhytm”