Anime của Bleach vẫn đang nằm trong tình trạng tạm ngưng. Xin lỗi đã làm các bạn thất vọng.