Nguyên tác của Food Wars! sẽ được chiếu tại sự kiện vào các ngày 27 tháng 11 và 4 tháng 12