Figure cao khoảng 120mm này hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 01, 2017 sắp tới