Số tháng 10 của Da Vinci, tạp chí chuyên về các ấn bản, sách và manga của Nhật Bản đã giành tới 45 trang cỡ lớn đặc biệt cho k-on-titan">Attack on Titan, bao gồm các chuyên mục phỏng vấn tác giả Hajime Isayama, trao đổi về bộ manga và các dự định tương lai, kèm theo nhiều bức hình minh họa do các họa sĩ truyện tranh khác thể hiện.

Click để đọc thêm…