Nhóm nhạc gồm hai thành viên này cũng trình bày hai ca khúc thứ nhất ở phần mở đầu và kết thúc trong loạt series.