Đĩa CD đơn bao gồm cả hai bài nhạc nền sẽ được phát hành vào ngày 31 tháng 8.