Cá chắc rằng bạn không thể ăn nhiều được như Goku đâu.