Đối với những fan cuồng của MegaTen thì sự chờ đợi mòn mỏi này quả thật là một sự tra tấn mà! Nhưng đừng lo, Atlus USA đã chuẩn bị hậu sự để chào đón Persona 5 bản tiếng Anh vào ngày 14 tháng 2 năm sau rồi.