Shinji Takamatsu của Gintama chịu trách nhiệm đầu tàu trong anime mùa thu này