Tài khoản Twitter của K project vừa thông báo vào thứ 7 rằng kế hoạch thực hiện phần anime tiếp theo đã được thông qua với thời gian dự kiến là vào năm 2015. Trong thông báo không có đề cập tới loại phương tiện truyền thông nào, nhưng theo poster được đăng tải từ đội ngũ nhân viên có hình ảnh Yashiro và dòng chữ “Mỗi một mối quan hệ của họ là…”

Click để đọc thêm…