Shun Horie, Shinnosuke Tachibana, Ryōsuke Kanemoto, Takuya Eguchi tham dự vào dàn diễn viên mới