Sau một năm ra mắt, tàu Osomatsu-san cứ thế mà thăng tiến cùng nhiều sự kiện mới lại, dự án hợp tác và nhiều mẫu hàng làm sẵn ra mắt mỗi tháng.