Manga gốc phát hành vào năm 2012, và kết thúc trong tháng Sáu vừa rồi; hiện đã được Yen Press mua bản quyền xuất bản tại Bắc Mỹ.