Toàn Chức Cao Thủ là bộ võng du nổi tiếng của nữ thần Hồ Điệp Lam, dài 1728 chương + phiên ngoại,
không phải đam cũng không phải ngôn, dàn trai xinh gái đẹp muốn ship thế nào thì ship thế đó ● ̄▽ ̄●