Daisuke Ono, Ryota Ohsaka sẽ lồng tiếng cho anime, Seven Seas đã xuất bản manga ở Bắc Mĩ