YuruYuri (ゆるゆり, lit. Easygoing Yuri) là một manga Nhật Bản được Namori sáng tác và minh họa tranh. Series này bắt đầu được đăng trên Comic Yuri Hime S vào ngày 12 tháng 6, 2008, trước khi được chuyển sang Comic Yuri Hime vào tháng 9, 2010.

Click để đọc thêm…