Ngày 22 tháng 7 là sinh nhật của Nico Yazawa (thuộc Love Live! School idol project). Vì vậy, trên Twitter Nhật Bản hiện toàn tin nhắn chúc mừng sinh nhật, đến nỗi “Nico Yazawa” xuất hiện ở vị trí nổi bật trên hiển thị web tin tức của NHK về trending tweet trong ngày.

Click để đọc thêm…