Anime đã thất bại tại Oscars, nhưng lại đạt được một vài thành tựu khác trong tuần trước. Nhưng tiếc rằng, điều này cũng không lấy gì làm vẻ vang. Giải Kusoge (game tệ hại) của năm đã thuộc về Vividred Operation: Hyper Intimate Power và mini-game của nó, Vividred Operation: Akane and Mayo Operation cũng được coi là tựa 1 Kusoge của năm 2013.

Click để đọc thêm…