Tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số ra 21 thông báo sẽ thêm trò chơi xã hội thay đổi trang phục chéo giữa Madoka Magica của Konami và Nisekoi vào cuối tháng 4. Các nhân vật nữ của Nisekoi và Madoka Magica sẽ thay đổi quần áo cho nhau.

Click để đọc thêm…