Vol 14 trong tạp chí yuri manga Pure Yuri Anthology Hirari của Shinshokan đã thông báo vào thứ Tư tuần trước rằng nó sẽ chấm dứt xuất bản trong số báo đó. Tạp chí được bắt đầu phát hành vào năm 2010 với 1 số báo mới ra mỗi 4 tháng.

Click để đọc thêm…