Nhằm tăng thêm lượng bài cho sbox cũng như tăng thêm thu nhập, HH cho mọi người. Làm việc với tụi mình, các bạn sẽ không bị áp lực quá cao, thời gian nộp bài thoải mái hơn và kèm theo rất nhiều nhiều những ưu đãi khác nữa.

Click để đọc thêm…