“Không sao đâu . Mình chỉ muốn nghe cậu ấy biểu diễn một lần nữa thôi . Mình muốn thật nhiều người được nghe tiếng violin của cậu ấy . Chỉ cần nhớ đến cảm giác đó là đủ với mình rồi . Mình không còn hối hận điều gì nữa”

Click để đọc thêm …