“Tôi sẽ không để những lời cầu nguyện kết thúc bằng sự tuyệt vọng , các cô sẽ không phải nguyền rủa ai ! không phải mang đến đau đớn cho bất kỳ ai ! Tôi sẽ là người đón nhận lấy tất cả những nỗi đau đó ! Vì thế hãy tin tưởng vào bản thân mình cho đến phút cuối cùng !”

Click để đọc thêm …