Shoujo ai fiction

April 23, 2011 | | Shoujo-Ai

Là nơi sáng tác, sưu tầm fiction thể loại Shoujo Ai.

Một thế giới muôn màu muôn sắc của các bạn nữ, nơi thể hiện tình cảm của họ dành cho nhau~

Click để đọc thêm…