Thế kỉ 21 tại Nhật Bản. Ngó vào khu Akihabara, các bạn sẽ thấy một đống người với hàng hà sa số các thứ trang phục kỳ quái. Ngó ra chỗ khác, các bạn sẽ thấy một đống người với trang phục bình thường. Ngó vô trường mẫu giáo, các bạn sẽ thấy một đống các em kodomo 3 tuổi có hơn tung tăng dung dăng dung dẻ đi với nhau. Ngó vô trường cấp 1, sẽ được mục kích các em shota loli cầm thước nhựa đánh nhau bẹp bẹp. Ngó vô các trường cấp 2, sẽ thấy nhiều em gái xinh tươi tay cầm giỏ xách ipod iphone mà tác giả cũng chưa được sờ vô mà nhắn tin với người yêu.

Click để đọc thêm …